Tình Trăm Tuổi

Tác giả:

Đời trăm năm, đời người sang trang mới

Tình trăm năm, tình còn mới chứ chẳng chơi
Ta đưa nhau ra bải cỏ êm đềm
Hai nấm mồ nằm song song tình ta đó

Gió sẽ ru ta ơi lời tình tự. Đêm về.
Đêm về tiếng dế đệm âm thanh, những thanh …âm ấm
Ấm như tình xưa cũ của năm nào. Dù trần thế
Hay nơi mơ màng còn hồn quế. Ta tự tình mãi mãi
Tình quê và tình vợ chồng.

Dù đâu đây gần, có ngôi cổ tự
Gõ kẻng nghe cái keng cũng chẳng thèm về lại trần gian
Nơi bụi bám đầy…ách xì !!!

Kiến Hôi

—————-

Kiến Hôi = KietTran8

Thảo luận cho bài: "Tình Trăm Tuổi"