Tình Trôi

Tác giả:

Tôi lượm tình trôi
trên dòng phù thế
vài sợi rong ngùi
ngổn ngang tình nhớ
vài cánh bèo rời
xanh xao khổ sở

Tôi lượm tình trôi
mảnh trời lấp lánh
trăng sao vỡ vụn
bâng quơ giữa đời

Tôi lượm tình trôi
mây nào biệt xứ
bổi hổi bồi hồi
sóng nào tư lự
bạc đầu chưa nguôi

Tôi lượm tình trôi
tháng cùng năm tận
chưa nguôi khát vọng
tình dài, xuôi – vơi

Tôi lượm tình trôi
vướng trên môi người
một bông hoa nát
bão bùng khúc nôi

Tôi lượm tình trôi
đã chìm tận đáy
thấy tình chơi vơi…

Thảo luận cho bài: "Tình Trôi"