Tình tự với rượu bài 2

Tác giả:

Mưa khéo trêu nhau gió chọc nhau,
Núi sông bỏ chặt những dây sầu.
Bà đâu vắng ngắt bà cùng chén,
Bạn luống trông hoài, bạn với bầu
Khấn nguyện đàn sau chim đỉnh núi.
Kêu rêu hồn nước cuốc đêm thu.
Trời ơi, chớ bảo say là quấy!
Trời nếu như tôi cũng gật gù.
Báo Tiếng Dân 9-1-1937
Nguồn: Cùng một lứa bên trời lận đận – Tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009.

Thảo luận cho bài: "Tình tự với rượu bài 2"