Tình Vẫn Mong Chờ

Tác giả:

Tình chờ là tình vẫn hoài mong
Suốt bao năm ta đã mãi đi tìm
Giờ đã tìm được cây lá diêu bông
Để theo lời em giao ước hôm nào…

Giờ thì lòng nàng đã vội quên
Cớ sao ta luôn vẫn cứ trông chờ
Giờ còn lại mình ta với đơn côi
Giấc mơ nào cho ta bước chung đôi!

Diêu bông ơi, ơi hỡi lá diêu bông
Mi sinh ra và có từ thuở nào?
Để cho người dùng lời dối lừa nhau
Cùng tại mi ta ôm lá đợi chờ…

Tình chờ là tình mãi cuồng đau
Suốt bao đêm ôm đàn trổi cung sầu
Rượu cạn rồi chờ em với thương mong
Anh âm thầm, tay lá ôm lá diêu bông…

Thảo luận cho bài: "Tình Vẫn Mong Chờ"