Tình Viễn Xứ

Tác giả:

Nhớ ngày nào tôi ra đi

Bước chân xa, miền đất lạ
Nhớ ngày nào tha phương
Xa phố phường yêu dấu
Người em tôi nhỏ xinh
Khăn trắng lệ ướt hẹn
Người em tôi
Giờ nơi đâu ?
Tình viễn xứ
Lưu bước tha phương
Trọn kiếp cô đơn
Thân xã rã rời, tóc xanh đã bạc
Em vẫn xa xôi, năm ngón đơn côi
Theo lá thu rơi
Nhớ thương nào nguôi

Thảo luận cho bài: "Tình Viễn Xứ"