Tình Vui Hay Buồn

Tác giả:

Làm sao biết Tình buồn hay vui

Khi cuộc đời như gió thoảng mây trời
Ngày nào đó, mới quen đã xa nhau
Giấc mộng đẹp chỉ còn lại niềm đau

Làm sao biết tình đời mau thay
Những hẹn thề sẽ tan cùng cơn mộng
Lòng mình nhớ, Cớ sao ai lại quên ?
Trách càng nhiều tình em càng xa thêm

Em rồi đi cách chim bạc tình
Anh lặng lẽ dấu Trời trong tim
khi đã yêu mấy ai chẳng dại khờ
Đã làm vỡ giấc mơ tình cuồng si

Làm sao biết tình nào mau phai
Quên càng nhiều thì nhớ lại rất nhiều
Người yêu dấu cớ sau mình xa nhau
Mối tình đầu là mối tình thiên thu

Làm sao biết Tình buồn hay vui
Khi cuộc đời như gió thoảng mây trời
Ngày nào đó, mới quen đã xa nhau
Giấc mộng đẹp chỉ còn lại niềm đau

Làm sao biết tình đời mau thay
Những hẹn thề sẽ tan cùng cơn mộng
Lòng mình nhớ, Cớ sao ai lại quên ?
Trách càng nhiều tình em càng xa thêm

Em rồi đi cách chim bạc tình
Anh lặng lẽ dấu Trời trong tim
khi đã yêu mấy ai chẳng dại khờ
Đã làm vỡ giấc mơ tình cuồng si

Làm sao biết tình nào mau phai
Quên càng nhiều thì nhớ lại rất nhiều
Người yêu dấu cớ sau mình xa nhau
Mối tình đầu là mối tình thiên thu

Làm sao biết tình buồn hay vui
Giấc mông đẹp chỉ còn lại niềm đau

Làm sao biết tình buồn hay vui………..

Hoàng Nam trình bày

Thảo luận cho bài: "Tình Vui Hay Buồn"