Tình Xa Bay

Tác giả:

Này Em yêu,
Chờ Em bấm ‘phone’ mỏi mòn cả ngày,
Vì nhớ quá,
Gọi ‘phone’ đến Em trăm lần ‘cúp’ máy…
Cớ sao Em đành tâm ?

Tình yêu ơi !
Tình sao vấn vương ..nhớ Em chờ ‘phone’,
Đường phố đó,
Ngày nao sánh vai, ta cùng đến trường
Gió thôi quay về ! Một thời say mê..

Chiều thu tan tác lá vàng rơi đấy,
Dáng Em không còn đây
Lá thu tơi bời bay !
Mùa thu lá bay, cuốn xoay.. tình ta
Duyên tình phôi pha.

Tình bay xa,
Tình như cánh chim bay về một thời,
Tình chấp cánh
Còn đâu giấc mơ những ngày dấu yêu ?
Bay Đi Tình Xa

Thảo luận cho bài: "Tình Xa Bay"