Tình Xa Cũng Gần

Tác giả:

Trong ta còn mãi cơn say
Chai vơi tháng Chạp, chai đầy tháng Năm
Rừng ngoan con suối gọi thầm
Áo trăng khép mở trên thân ngọc ngà

Trong mơ còn đẫm sương hoa
Nhắp ngon môi rượu tình xa cũng gần.

Thảo luận cho bài: "Tình Xa Cũng Gần"