Tình Xa… Tình Gần…!

Tác giả:


Tình xa hay có tình gần
Cũng là một mối phân vân mỗi chiều
Cũng sầu trong nỗi cô liêu
Cũng buồn như thuở biết yêu lần đầu
Tình đầu hay có tình sau
Cũng là tình lỡ cho nhau một đời
Thôi thì tình có nổi trôi
Xa – gần xin được chia phôi lần này
Để ta vui với cỏ cây
Sống đời cô lữ như mây hững hờ
Dù cho tình có bơ vơ
Ta xin một kiếp làm thơ tặng người…!!

Miên DuĐalat
(CA 12/21/01)

 

Thảo luận cho bài: "Tình Xa… Tình Gần…!"