Tình Xót Xa

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Thạch 


Đến làm gì tình yêu đến làm gì
Tình yêu đến cho ta càng thêm xót xa
Đến làm gì tình yêu đến làm gì
Tình hỡi cớ sao lòng người gian dối
Trót dại khờ tình trao hết nào ngờ
Tình đã bay cao lòng ta đớn đau
Đã muộn màng tình yêu đã lỡ làng
Người hỡi giấc mơ tàn phai

Nghe mưa rơi cho buồn chơi vơi
Tình khuất sau mây mù khơi
Tim đơn côi sao giờ nghe phai phôi
Tình đã như mây sầu giăng muôn lối

Ôm thương đau bây giờ như chiêm bao
Người đã ra đi thật sao
Đêm xanh xao nghe sầu thương dâng cao
Tình đến làm gì người ơi đến làm gì ?
Tình vấn vương xin đừng thương
Đã muộn màng người ơi đã lỡ làng
Tình hết giấc mơ phai tàn .

 

Thảo luận cho bài: "Tình Xót Xa"