Tình Xót Xa ( I’m So Sorry)

Tác giả:

(Are you alright? I miss you tonight)
Trăng sao lấp lánh khơi trong ta hình bóng ai
Người đi về đâu, riêng ta vẫn mong chờ
Tình xưa chưa quên, từng đêm hồn tê tái

Oh .. oh .. oh .. thiên thu vẫn nhớ
Khi xưa ta cùng ướt mơ
Anh và em, mình bên nhau đến muôn đời
Giờ đây chia hai, còn thấy đâu ngày mai

ĐK:

Em mong anh về đây bên bờ yêu thương
Sẽ sống với những tháng năm bình yên
Oh .. oh .. oh .. em mong anh về đây
Vui buồn ta xớt chia
Người có hay chăng em đang chờ
Người hỡi mau về đây. Hãy nhớ …

Feel so sorry, baby, I’m so sorry
I never meant, I never meant to hurt you
Ngày anh ra đi, lòng em nhiều sám hối
Oh .. oh .. oh .. feel so lonely
Baby ím so lonely. Do you know I need you to come back
Are you alright, buồn nhớ anh từng đêm.

Oh .. oh .. oh .. thiên thu vẫn nhớ
Khi xưa ta cùng ước mơ
Anh và em, mình bên nhau đến muôn đời
Giờ đây chia hai, còn thấy đâu ngày mai

Oh … mau quay về đây, có em chờ mong
Với những yêu thương ngất ngây quên đi sống gió
Quên đi những hận sầụ Oh .. mau về đây
Baby, please come back. Oh.. yeah yeah yeah yeah..

Feel so sorry, baby, I’m so sorry
I never meant, I never meant to hurt you
Ngày anh ra đi, lòng em nhiều sám hối
Oh .. oh .. oh .. feel so lonely
Baby I’m so lonely. Do you know I need you to come back
Are you alright, buồn nhớ anh từng đêm.

Feel so sorry, baby, I’m so sorry
I never meant, I never meant to hurt you
Ngày anh ra đi, lòng em nhiều sám hối
Oh .. oh .. oh .. feel so lonely
Baby I’m so lonely. Do you know I need you to come back
Are you alright, buồn nhớ anh từng đêm ./.

Thảo luận cho bài: "Tình Xót Xa ( I’m So Sorry)"