Tình Xưa

Tác giả:

Ngắm một vì sao biếc
ngỡ ánh mắt ai cười
trăng khuyết mùa hò hẹn
lưới tình bủa muôn nới

Sóng nhớ nào đầy vơi
mái chèo em ngưng đẩy
thuyền trăng neo lại đấy
soi chúng mình nghiêng đôi

09.28.2000

Thảo luận cho bài: "Tình Xưa"