Tình Xuân (*)

Tác giả:

Ngàn bông hoa ngát hương bên thềm

Xuân mang yên vui về đến mọi nơi
Mùa xuân sang theo tháng năm qua
Nhớ về ngày nào tình ta say đắm

Thảo luận cho bài: "Tình Xuân (*)"