Tình xuân

Tác giả:

Ngày xuân ai chẳng lại
Chơi xuân một nhành mai
Gió xuân rơi hoa hết,
Tình xuân dễ lợt phai.

Thảo luận cho bài: "Tình xuân"