Tình Yêu

Tác giả:


Có nhiều khi em ngồi một mình,
em rất cô đơn, nhớ anh thật nhiều.
Nghĩ về anh những khi giận hờn.
Tại mình buồn không duyên cớ.
Thôi thì vui cũng vu vơ.
Gần nhau thì hờn, thì giận.
Xa nhau em nhớ anh hoài. 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu"