Tình Yêu Diệu Kỳ

Tác giả:


Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ
Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu
Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu

Em như là tia nắng thắp sáng tâm hồn anh.
Em như làn mây trắng gió thoảng bay ngang trời.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.

Em như làn hơi ấm giá rét giữ mùa đông.
Em như mùa xuân đến bướm thắm bên hoa ngàn.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.

Qua bao ngàn giông tố nắng ấm lên rồi đây.
Đôi khi tìm cơn gió, gió tít xa chân trời.
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ.

Anh đi tìm hạnh phúc có phải đâu là xa.
Ngay đây mà không giữ nếu mất đi đâu tìm.
Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu.

Ôi tình yêu biết tìm nơi đâu.

Đã có em trong đời anh sợ chi giá lạnh đông đến.
Đã có em trong đời, ôi mùa xuân đến thật tuyệt vời.

Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ
Ôi tình yêu tình yêu diệu kỳ 

 

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Diệu Kỳ"