Tình Yêu Hà Nội

Tác giả:

Tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu, 
soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây 
Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn
Tôi yêu Hà Nội có những người con đi xa 
ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng 
Tên anh để lại, nhớ thương cho mọi người
Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới 
Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm 
Hà Nội của tôi, 
Trí tuệ xanh và con tim bốc cháy! 
Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đã bước đi.
Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao! 
Mỗi một tên phố bồi hồi lòng ta. 
Ðêm pháo hoa nhớ tháng năm xa 
Một bản tình ca, máu và hoa! 
Ngàn năm tươi sáng mãi! 
Và nơi đó có một người, người mà tôi mến yêu.

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Hà Nội"