Tình Yêu Internet

Tác giả:

LV: Lê Quốc Thắng


La… … la

Chờ ai, chờ mãi sao lâu quá đi mà vẫn làm ngơ.
Chờ ai để nhớ cho vơi ước mơ mà vẫn làm ngơ.
Hẹn nhau mà không muốn gặp,
Ai đó thấy ghét ghê.
Thôi thì thôi hãy chờ,
Chờ nhau trong phút giây, đợi nhé.
Một ngày đã qua biết mong đợi,
Chờ hoài thấy đâu để ai sẽ nhắn bao điều
Rồi lại thấy nhau, tìm trong ngày ấy đâu rồi.
Ngồi cùng hát ca, chờ ai chờ mãi sao lâu ghê
Tình yêu tìm đến sao thân thương.

Mắt Ngọc giới thiệu

 

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Internet"