Tình Yêu Không Như Là Mơ

Tác giả:

Có đôi lúc hỏi lòng, yêu là chi hỡi em ?
Sao con tim ta mãi không được bình yên
Yêu là luôn hận sầu, yêu là luôn đớn đau
Yêu là luôn giận nhau rồi sẽ qua mau
Biết thế nhưng lòng vẫn buồn,
biết thế nhưng lệ cứ tuôn
Nước mắt không làm vơi sầu,
nước mắt cho lòng thêm đau . . .

Vì tình yêu đôi ta không như là mơ,
nụ hôn ấy sao nay quá ơ hờ
Người tình hỡi anh mong chờ những chiếc hôn nồng say .
Woh .oh . Vì tình yêu cho ta bao nhiêu khổ đau,
tình yêu vẫn cứ chứa chan muôn màu
Người tình hỡi anh mong mãi không xa rời nhau
Hu uh uh uh uh uh Woh oh oh oh oh
Hu uh uh uh uh uh . Yeah ey ey ey yeah

Thảo luận cho bài: "Tình Yêu Không Như Là Mơ"