Tỏ Tình

Tác giả:

Phạm Quốc Thăng


Tôi chờ em ngủ giấc sâu…
Tháng giêng mai vẫn còn lao xao vàng
Ngoài sân nắng vẫn điệu đàng
Rọi chênh cánh bướm liệng ngang vườn chiều
Trong chiêm bao có mộng nhiều
Hồn tơ tóc dệt bao nhiêu sợi tình
Ru em đời hãy còn xanh
Nụ còn phong nhụy trên cành lửng lơ
trên cành… lửng… lơ
Năm dài, tháng chạy bâng quơ
Ngày mênh mông quá cho giờ đi hoang
Xuân non hoa chấp chới vàng
Môi non lời tỏ tình đang ỡm ờ
Giấc sâu em ngủ tôi chờ
E chiều vô ý cứ hờ hững đi

 

Thảo luận cho bài: "Tỏ Tình"