Tơ Vàng

Tác giả:

Con tằm đen nhả sợi tơ vàng
Ai xui như thể lá vàng
Gặp nhau trong buổi thu vàng mới sang

Áo vàng quần cũng màu vàng
Ta về thương lấy tơ vàng áo em

Thảo luận cho bài: "Tơ Vàng"