Tóc Nhớ

Tác giả:

Đêm buồn em thả

Dài sợi tóc thơ
Anh về mơ ngủ
Thương nhớ đến giờ

Như thể tình cờ
Chân theo chân bước
Con đường phía trước
Sao ngắn lạ thường

Sáng em đến trường
Hương tình đưa lối
Thơm làn tóc rối
Anh chuếnh choáng say

Sách vở cầm tay
Đường chiều tỏa nắng
Bên anh thầm lặng
Đất trời chao nghiêng

Thảo luận cho bài: "Tóc Nhớ"