Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội

Tác giả:

thơ Hoàng Lan Chi


 

 

 

Em đi đâu mà vội
Nắng đã xếp hàng chưa
Tóc còn bờ vai xõa
Cho ai lời hẹn xưa

Em đi đâu mà vội
Tóc thề dấu ở đâu
Chỉ còn vành nón lá
Nghiêng nghiêng trên mái đầu

Em đi đâu mà vội
Áo lụa vàng hớn hở
Tóc thề làm xốn xang

Em đi đâu mà vội
Làm tóc buồn hờn dỗi
Nằm xoãi trên vai gầy

Em đi đâu mà vội
Thơ hồng chưa viết xong
Tóc thề sao vội cắt
Chút tình sao long đong

 
Mời nghe bản nhạc luân vũ Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội (thơ Hoàng Lan Chi, nhạc Phạm Anh Dũng) Phi Nguyễn hát:
http://www.esnips.com/doc/397b82d0-268f-4682-a53c-d755d80e1bc2/01-TTDDMV-NP-mp3-128

 

 

Thảo luận cho bài: "Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội"