Tóc Thề Lỡ Cắt Hôm Nào

Tác giả:

Có anh ẩn náu trong buồn
Như cơn mưa mỏng nhẹ vương tóc thề
Khi vui anh cũng hiện về
Cho em núi dựa sông chia tâm tình

Ðêm qua em khóc một mình
Nghe từng sợi tóc nhớ anh dạt dào
Tóc thề lỡ cắt hôm nào
Lời thề còn mãi trăng sao ở cùng

Thảo luận cho bài: "Tóc Thề Lỡ Cắt Hôm Nào"