Tóc Tôi …Tội Tôi

Tác giả:

Tóc tôi ..sợi ngắn ..sợi dài
Tội tôi ôm mãi ” thương hoài ngàn năm ”

Môi ơi ! đừng trộm thương thầm
Tóc mây vương sợi, tình nồng trên mi

Ơi người ! đừng bỏ ra đi
Mốt mai lạnh dấu, tình ghi nửa đời …

Thảo luận cho bài: "Tóc Tôi …Tội Tôi"