Tôi Cất Muà Thu

Tác giả:

Tôi khoá chút sương chút gió ngàn

Sương khuya hải lý đón sao mai
Vơi khát khổ hành qua sa mạc
Và gió căng cao mộng tuổi trai

Tôi cất ngu ngơ mớ dại khờ
Ngây ngô ngày vụng gót bên ai
Rừng rú cho yên lòng trăn trở
Và những đam mê chẳng quản nài

Tôi gói rượu cay lũ bạn bè
Cơn say ngày ngất ngưởng tương lai
Lung linh đời thắng thua men dại
Và những cho ban chẳng lọc sàng

Tôi ướp mùa thu chuyển cuộc đời
Thu vàng đợi bắt ánh sao rơi
Cho tim dậy sóng hương tình thắm
Ngày suối khô hanh ngọn nước trời

Cát Biển
10-20-2002 

Thảo luận cho bài: "Tôi Cất Muà Thu"