Tôi Đã Mất

Tác giả:

Tôi mất trong chiến tranh này

bao nhiêu bao nhiêu người tình
Người tình của tôi lớn lên trên khắp ba miền
Một ngày đạn bom giết em
người tình Việt Nam lớn lên chưa gặp một lần

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu người tình
Người tình Việt Nam ôi dịu dàng
Người tình Việt Nam quá hùng anh

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu nụ cười
Em từ Hà nội có bao giờ được yên vui
Bao năm lửa khói nung khô trái tim yêu người
Mộ bia quanh đây chôn theo những cuộc tình tôi
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng rồi

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu hẹn hò
Từng ngày miền Nam dấu đạn mù
Từng ngày miền Bắc những đời lo
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu người tình
Những người còn lại cố vững lòng chờ tương lai
Bay trong lời gió, nghe ra tiếng oán bên trời
Tuổi xuân xanh ơi
cho em muôn vạn ngày mai

Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng rồi
Tôi mất trong chiến tranh này
bao nhiêu bao nhiêu mộng ngời

Thảo luận cho bài: "Tôi Đã Mất"