Tôi đón tin vui Hà Bắc

Tác giả:

Tôi đón tin vui Hà Bắc
GIữa trời Hà Nội trăng tròn.
Con số trăm linh hai biết mấy yêu thương.
Tôi thầm để lòng tôi lắng đượm.

Quê hương! Những đồng bằng sông Đuống
Mùa về năm tấn cầm tay
Nhrmg đồi sỏi Hiệp Hoà đã khoác xanh cây!
Những mương máng Bạch Đằng hắn dang dậy sóng
Khoai Trung Hoà đã đi từng luống rộng.
Ruộng chia bờ thửa, bờ vùng.
Mía ngọt An Châu.
Quýt đỏ sông Thương
Con số hơn trăm tô ngời rực rỡ.
Tôi bâng khuâng thầm nhủ
Bàn tay cầm bút? Cầm cày?
Của những chàng trai Yên Thế
Những cô gái cầu Lim? Nội Duệ?
Tóc Bạch Đầu quân sáng ngọn Ninh Sơn.
Trung đội Bão-đài trên đỉnh thượng nguồn.
Những bàn tay ba đời giết giặc.
Những bàn tay làm nên nước bạc, cơm vàng.

Nay hạ máy hay thù hơn trăm chiếc.

Con gái nhớ thương ơi! mẹ biết.
Hôm nay con cắp sách đến trường.
Bím tóc ngoắt tin vui.
Có bàn tay con múa
Có bàn tay con tô đậm chữ.
(Quê ta giết giặc hơn trăm)!

Con về sơ tán hai năm
Quê hương nuôi lớn
Mẹ muốn hôn con

Khuôn mặt nhỏ hồng hơn hớn
Một trăm linh hai chiếc hôn mừng
Xa Hà Nội-Về con đã góp chiến công chung.
Hà Nội đêm 17 tháng 10 năm 1967
Kỷ niệm ngày Hà Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 102

Thảo luận cho bài: "Tôi đón tin vui Hà Bắc"