Tôi Là Ai

Tác giả:

Tôi đã vãi ra chút vốn còm đời mình

sạch sẽ không còn một xu dính túi

đã yêu không hề đếm

đã hôn hít không kịp thở

đã rên siết từng đêm nối đêm

tưới hạnh phúc riêng tư lên luống rau đời bát nháo

chạy điên mê ngày tiếp ngày đồng xanh nối sa mạc vàng hoe

đổ vô tận mồ hôi – mòn vẹt trăm bàn chân móng guốc

mua về những máu xương

những nhục nhã – những gạt lừa

cầm về những căm thù

những đãi bôi – thô bỉ

những con giống tuyệt tự – những mụt măng chết non

tôi la làng làm thằng mõ

rót vào tai thiên hạ sự nhàm chán thiết thân

nỗi buồn niềm vui giữa chừng vở kịch

bông đùa Shakespear

để Molière òa khóc ngất

chạy nháo nhào Tào Ngu mất dạng

là tôi

định xẹt qua mà cam lòng rụng lại

chát ngầm trái sung rơi

ai ?

định cười hay khóc ?

mà lập lờ môi rung

Thảo luận cho bài: "Tôi Là Ai"