Tôi Muốn

Tác giả:


 

 

Tôi muốn đời dứt khổ đau
Hết tranh dành giựt gom thâu của người
Tôi muốn trao tặng cho đời
Những gì đẹp nhứt tuyệt vời trần gian.

Tôi muốn nhân loại bình an
Cơm no hạnh phúc mùng màn ấm êm
Tôi muốn già trẻ dịu mềm
Thiện nam, Tín nữ hòa hiền yêu thương

Tôi muốn sáng mãi Nguyệt, Dương
Mưa đều, nắng đủ, ruộng nương đặng mùa
Tôi muốn hoa nở, bướm đùa
Cỏ cây xanh biếc, gió lùa tan mây

Tôi muốn ánh nắng đó đây
Đông Tây Nam Bắc tràn đầy bốn phương
Tôi muốn chấm dứt đau thương
Tiếng lòng nhân ái rộn đường thế gian. 


(France, Villemomble, ngày 14-05-1999) 

 

Thảo luận cho bài: "Tôi Muốn"