Tôi Muốn Tin, Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời

Tác giả:

Thơ Nguyễn Xuân Thiệp


Tôi muốn tin, tôi muốn tin, tin cả cuộc đời
tôi muốn yêu, tôi muốn yêu, yêu cả mọi người
như ngày xưa, như ngày xưa yêu sân trường lớp học
yêu thầy, yêu bạn, yêu anh, yêu em
Nhưng, nhưng cuộc đời khốn nạn
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu

Tôi muốn tin cuộc đời như trang sách giáo khoa thư
chuyện thật thà như theo gió diều bay
như trái bứa như trái sung
tíêng guốc reo vui đường trưa vắng tanh
Nhưng thế giới thần tiên sụp đổ
những người hiền lương sống kiếp đọa đày
những người thật thà chết xác treo cây
Hỡi cô bé quàng khăn đỏ đã chết trong hàm răng sói già

Tôi muốn tin, tôi muốn tin, tin cả cuộc đời
Tôi muốn yêu, tôi muốn yêu, yêu cả mọi người
Như ngày xưa, như ngày xưa yêu sân trường lớp học
yêu thầy, yêu bạn, yêu anh, yêu em
Nhưng, nhưng cuộc đời khốn nạn
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu

Hỡi bạn bè anh em
mắt chúng ta đục ngầu cát bụi
Kìa trái đời đã chín trên cây, rồi héo
vì loài sâu đục ruỗng trong tim
Thế giới chúng ta bây giờ đầy sâu bọ
không có chỗ cho những con người

Anh tìm gì trong bóng tối
Anh tìm gì trên dòng cổ ngư,
trên bia đá nghìn thu

Xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em
hãy dừng lại, hãy dừng lại, trong hoang vu, chiêu niệm những con người
Xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em
hãy dừng lại, hãy dừng lại, trong hoang vu, chiêu niệm những con người 

 

Thảo luận cho bài: "Tôi Muốn Tin, Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời"