Tôi Sẽ Đưa Em Về

Tác giả:

Sáng tác trong thập niên 60

Nhịp 4/4 Điệu Slow Hợp âm Fa trưởng

1.
Tôi sẽ đưa em về
Về miền đất thân yêu
Về kiếp sống cô liêu
Tình thương không còn thiếu

Tôi sẽ đưa em về
Miền quê hương êm ấm
Miền sông sâu xanh thắm
Cùng soi đêm trăng mềm

2.
Tôi sẽ đưa em về
Miền hoa thơm cỏ biếc
Chiều hôn trên làn tóc
Mùa thu in màu mắt

Tôi sẽ đưa em về
Tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu tình yêu

Điệp khúc

Bao . . . nhiêu . . . câu thơ . . . đợi nguồn
Bao . . . nhiêu . . . duyên mơ . . . vừa tròn
Hạt . . . nắng . . . nhiều đỗi . . . có mềm . . . thời gian (*)
Qua đây bao tháng năm

3.
Tôi sẽ đưa em về
Đường không xa vạn lý
Cùng quê hương nhỏ bé
Đừng lo không vừa ý

Tôi sẽ đưa em về
Tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu tình yêu

Chép theo băng cassette “17 tình khúc Phạm Duy – Đỗ Lễ – Y Vân – Trịnh Công Sơn” thực hiện tại Saigon khoảng năm 1973.

*Mời nghe cô Lệ Thanh trong dĩa hát Việt Nam trong những năm 1960.

Thảo luận cho bài: "Tôi Sẽ Đưa Em Về"