Tôi Thấy

Tác giả:

Ngày xưa tuổi còn thơ

Thấy núi chỉ là núi
Thấy sông chỉ là sông
Cũng như thấy cánh đồng
Là nơi mình chạy nhảy
Bạn bè vui đùa chơi
Tôi cùng em hàng xóm
Chỉ hàng xóm thế thôi

Có một hôm thế rồi
Thấy tự trái tim tôi
Núi chẳng còn là núi
Sông không hẳn là sông
Cánh đồng thì mênh mông
Trong lòng tôi trống rỗng
Vạn vật có như không
Vì em thành biển mộng

Mười năm em lấy chồng
Tôi còn vẫn lông bông
Em con đàn cháu đống
Tôi thấy lại dòng sông
Chảy ở trên cánh đồng
Êm đềm bên rặng núi
Hiện hữu cả trong lòng
Nào chỉ có em không !?

VươngTrần 09/19/03

Thảo luận cho bài: "Tôi Thấy"