Tôi Trở Về Thành Phố

Tác giả:

Tôi trở về thành phố làm khúc hát một mình,
buổi chiều chưa ngã xuống bóng đêm còn viễn chinh.
Tôi trở về thành phố, làm tuổi thơ một mình.
Mỗi ngày đi ngả trái, bờ sông nước mênh mông.
Tôi trở về thành phố, một ngày chưa thấy em,
ba ngày chưa thấy nốt, bây giờ tôi bỏ đi
U u u u u

Thảo luận cho bài: "Tôi Trở Về Thành Phố"