Tôi… và Thu.

Tác giả:

Thu đến nơi này với nhớ mong
Tình tôi tan nát cả nỗi lòng
Thương ai nhung nhớ phương trời cũ
Mà mắt môi buồn lệ ứa quanh

Thu ở bên này lá vẫn rơi
Vẫn vàng vẫn úa một chân trời
Vẫn ướp tình tôi ngu dại quá
Vẫn thấy cuộc đời quá chơi vơi

Thu đến nơi này người có hay
Lá thu xao động dưới gót giầy
Hơi thu heo hút ôm hình bóng
Một dáng thân gầy với đắng cay

Thu ở bên này nỗi xót xa
Nhìn quanh nhìn quẩn một mình ta
Thu về đem lạnh mưa thu đến
Làm tím nỗi buồn dưới mưa sa..

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Tôi… và Thu."