Tôi Về

Tác giả:

tôi về
dẫn theo đời tôi mỏi
trái tim cũ kỹ, vỗ – ngập ngừng
đường xưa
đi giữa hai bờ khói
lối về như một thoáng – hư không

tôi về
dẫn theo dòng thơ lạc
quanh co một thuở
vạn bến bờ
vẫn chảy một dòng – phiền muộn ấy
vắng người, đời có chút thờ ơ

tôi về
dẫn theo hồn tôi lạc
phong phanh như thể chiếc áo nhầu
tóc xưa đã trở màu – thiên lý
hỏi người
còn có nhận ra nhau

CV

Thảo luận cho bài: "Tôi Về"