Tôi Viết Cho Tôi

Tác giả:


Giờ phút không chờ đợi
Ngày tháng không đong đưa
Đốm linh hồn đi đến
Đọng lại giọt lệ thừa

Đến hôm qua-nay mất
Đi ngày mai-nay còn
Tim kêu tên lạc vận
Máu trôi tình mỏi mòn

Lung tung trời đất nổi
Bụi phủ nhầu giá gương
Soi lòng – lòng khép vội
Soi tình – tình vấn vương

Tan đi linh hồn nhỏ
Một ánh sao băng thôi
Tan đi ngày sinh nhật
Đọng lại nụ ơ hờ

22-10-2004

 

Thảo luận cho bài: "Tôi Viết Cho Tôi"