tôm khô củ kiệu

Tác giả:

mua dzìa 1 hộp trứng vịt bắc thảo (?)
một bịch tôm khô
một thẩu củ kiệu 

hột dzịt cắt ra làm tám cho thiệt đẹp
xếp dzô cái dĩa
xen kẻ dzí củ kiệu
ở giữ bỏ tôm khô
rắt lên chút đường
chan dzô 1/2 muỗn càfê giấm
1 muỗn xì dầu

nhâm nhi dzí 12 chai xanh đỏ chi tuỳ ý

khỏi nhen lữa, đỡ bị khét 

Thảo luận cho bài: "tôm khô củ kiệu"