Tống Biệt

Tác giả:

Tản Ðà


Trình bày:
Khánh Ly

Trình bày:
Mộc Lan

Lá đào… rơi rắt… lối thiên thai
Suối tiễn …oanh đưa … những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ … duyên thừa …có thế thôi
Ðá mòn … rêu nhạt … nước chảy huê trôi
Cái hạc… bay lên … vút… tận trời
Trời đất …từ nay … xa… cách mãi
Cửa động …
Ðầu non …
Ðường lối cũ
Nghìn năm ….thơ thẩn …. bóng trăng chơi

*tiếng hát Mộc Lan, băng nhạc Tiếng Tơ Đồng 3 của Hoàng Trọng, 1960
**tiếng hát Khánh Ly, CD Đêm Hạ Hồng, Thanh Lan 1988

 

Thảo luận cho bài: "Tống Biệt"