Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Tác giả:

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2

Vĩ tài đoan đích nhượng Đông phương,
Nghĩa lý uyên nguyên quán bách vương.
Thượng hữu tứ tuần mai tín trọng,
Tương tư nhị nguyệt liễu điều trường.
Ổi nhân văn tự thành giai hảo,
Hoàn tá kiêm tòng ký đoản chương.
Dục tả phong tình hiềm mạc tiếu,
Đan đài đoạn đoạn tưởng thanh dương.

Dịch nghĩa

[Bác là] bậc tài năng lớn, quả nhiên phương Đông phải nhường,
[Hiểu] nghĩa lý đến ngọn nguồn, biết rõ hàng trăm bậc quân vương.
Yêu bạn, cả bốn tuần đều coi trọng tin mai,
Nhớ nhau, mới hai tháng thấy dài như tơ liễu.
Nhân có việc chữ nghĩa, văn chương mà trở thành bạn tốt,
Lại mượn chuyện được sai đi sứ mà gửi gắm chút văn chương.
Muốn viết cho ý vị, nhưng hiềm vì chưa đủ tài,
Tại đài son từng đoạn, từng đoạn, nghĩ đã rõ ràng.
Bài này có thể cũng là của Lê Quý Đôn, cũng có thể là bài của một ai đó hoạ lại bài trước. Ở đây tạm coi là của Lê Quý Đôn.

Nguồn: Nguyễn Minh Tuân, “Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên,” Tạp chí Hán Nôm, số 4/1999

Thảo luận cho bài: "Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 2"