Trà Bạch sơn

Tác giả:

Đồng thác thâm sơn lưỡng lộ tài,
Biên hồng biên tử mạc tương sai.
Nan tương chi phấn hình dung xảo,
Dã tự băng sương biến hoá lai.
Đại khối văn chương thư bạch tuyết,
Tiểu xuân tiêu tức mộng hàn mai.
Ác xuy nhất tự thâm viên nhập,
Bất thụ đông phong bán điểm ai!

Dịch nghĩa

Cây trà bạch sơn được cùng trồng hai bên đường núi
Bên hồng, bên tía đẹp khác nhau.
Khó phân biệt với những nét rực rỡ của son phấn.
Đó là do băng sương biến hoá mà thành.
Đó là một khối tươi đẹp như bạch tuyết
Mùa xuân đã xoá nhoà hình ảnh cây hàn mai.
Nghe được tiếng gà gáy từ khu vườn xa vắng
Cây trà không chịu một hạt bụi nào của gió xuân.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Trà Bạch sơn"