Trả Lại Cho Đời

Tác giả:

Một ngày, ngày sẽ qua, dù hạnh phúc có chan hòa
Một ngày như bóng mây, dù đắng cay hay nghèo khó
Một ngày, ngày sẽ qua, dù không gian mang tiếng cười
Một đời như giấc mơ, dù đêm đêm giấu lệ nhòa

Nhìn ngày tháng trôi qua, như hương hoa như gió thoảng
Tay ta đếm bao nhiêu tuổi biết buổn
Rồi một ngày qua như giấc mộng rơi
Trả lại trần gian ngày nắng bụi đời

Bình minh rồi cũng qua, vì hoàng hôn làm nhạt nhòa
Buồn vui rồi cũng tan, vì ngày mai giấc mộng mới
Thời gian như bóng câu, vì mái tóc sẽ nhạt màu
Còn lại gì nữa đâu, giấc mơ đời sẽ tan mau …


Thảo luận cho bài: "Trả Lại Cho Đời"