Trả Lại Chồng Tôi

Tác giả:

Midway City, California-1983)

Trả lại chồng tôi, chồng của tôi
Trả lại người yêu qúy của tôi
Bao năm chinh chiến đã xa vời
Hoà Bình về nơi quê hương rồi
Mà người chồng tôi vẫn bặt hơi
Hình dạng người yêu vẫn bặt khơi.
Người chồng của tôi người hiền ngoan
Vào đời để mang kiếp nghiệt oan
Thư sinh, ai khoác lên chiến bào
Người hiền chẳng mong chi anh hào
Vì còn tình thương sót đồng hao
Cùng là đàn con nước Việt yêu
Cũng là anh em
Hai miền ruột thịt
Mà sao nỡ bắt đem đầy xa
Đi nơi xa
Cũng là con dân
Máu đỏ da vàng
Mà sao nỡ giết nhau, hại nhau
Gây thương đau.
Trả lại chồng tôi, chồng của tôi
Trả lại quyền dân sống thảnh thơi
Cho quê hương ấm no yên lành
Trả lại thương yêu cho gia đình
Trả lại Việt Nam những tình thiêng
Của triệu đàn con giống Rồng Tiên.

Thảo luận cho bài: "Trả Lại Chồng Tôi"