Trả Lời Em Từ Phương Xa

Tác giả:

Em hỏi anh giờ sống ra sao?
Bữa đói bữa no, bữa bụng cào
Vèo trông một cái đời đã đổi
Thức dậy như là giấc chiêm bao
Vèo trông cái nữa đầu đã bạc
Má cóp lưng cong, một kiếp già
Thơ thẩn gió trăng, rồi cũng chán
Cuộc đời y hệt bãi tha ma
Em hỏi anh giờ anh nghĩ sao
Cái nước cái non, tội thân ngà
Xưa ta ở trận còn rách áo
Huống hồ bè bạn tuốt ngoài xa
Có kêu có réo thì cũng thế
Một kiểng hai quê mấy đứa về?
Chân nó sạch bùn đâu dám để
Vây vào áo mới đám đất quê
Em hỏi anh còn tính nữa thôi
Cái thứ của anh có giống nòi
Cùng thì vác gói lên núi ở
Sợ gì cái lũ giặc loi nhoi
Em hỏi anh rồi, hỏi nữa chi
Đời anh, đã lỡ chẳng ra gì
Cái tuổi đã đi gần tới chổ
Có sá gì tử biệt sinh ly.

nguyễn-thanh-khiết
(4/2009)

Thảo luận cho bài: "Trả Lời Em Từ Phương Xa"