Trần Tiêu

Tác giả:

Sinh 1900, quê xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Kiến An (nay là Hải Phòng), trong một gia đình quan lại, là em ruột nhà văn Khái Hưng (Trần Khánh Giư). Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học, Trần Tiêu đi dạy học tư và viết văn. Ông viết đăng trên báo của Tự lực văn đoàn. Trần Tiêu viết về nông thôn, chủ yếu nhằm khảo sát phong tục thôn quê.

Tác phẩm: Tiểu thuyết Con trâu (1940), Chồng con (1941), tập truyện ngắn Sau luỹ tre (1942), Truyện quê (1942).

Thảo luận cho bài: "Trần Tiêu"