Trả Ta Sông Núi

Tác giả:


Trình bày:
Nguyệt Ánh

Trả ta sông núi, sông núi này là của dân ta
Sông núi này của mẹ của cha
Máu anh em tô đậm sơn hà
Hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối
Núi sông này là của chính ta
Trả ta sông núi từng dãy núi phía đông Trường Sơn
Trả ta núi sông cuối sông Hồng dài đến Cửu Long
Trả ta gánh lúa mênh mông Bắc Nam kề vai chung lòng
Trả ta đất nước miên mang dòng sống
Trả ta xương máu ngàn năm trước đến muôn đời sau
Trả ta đất thiêng suốt Cao Bằng dài đến Cà Mau
Trả ta tất đất quê hương có xương mẹ cha chôn vùi
Trả ta mảnh đất yêu thương ngàn đời

ĐK.
Xưa thanh bình sông núi yên vui
Nay quân thù xéo dày sông núi
Trả ta trống Mê Linh vang trời
Trả ta đuốc Lam Sơn rạng ngời
Một cõi phương Đông sáng ngời

Trả ta mây nước dòng sông cũ với con đò xưa
Trả ta đất quê đã bao đời sớm nắng chiều mưa
Trả ta mái lá yên vui bác cơm tự do cho người
Vòng khoai nương sắn tươi theo ngày mới
Trả ta câu hát từng câu hát ca dao Việt Nam
Trả ta tiếng ru giữa trưa hè ru bé ngủ ngoan
Trả ta tiếng gió êm êm tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm
Trả ta khúc hát trên môi mẹ hiền
Trả ta sông núi, núi sông muôn đời
Trả ta máu xương, máu xương bao người
Trả ta sông núi, núi sông Việt Nam
Trả ta quê hương yêu thương đời đời.

Thảo luận cho bài: "Trả Ta Sông Núi"