Trách

Tác giả:

Sao em không chịu nói 

Dù chỉ một lần thôi
Cuộc tình ta ngày đó
Giờ em đã quên rồi?

Thiệp hồng em không gởi
Lặng lẽ tình ngừng trôi
Ðời qua bao gian dối
Riêng ai bỗng nghẹn lời!

Bên này, đời đen tối
Bên kia, em yêu đời
Khi tin vui vừa tới
Sang ngang, chuyện đã rồi!

Từ nay chết trong tôi
Ðóa hồng hằng mong đợi
Của một thời xa xôi
Mây giăng về cuối trời! 

Thảo luận cho bài: "Trách"