Trách

Tác giả:

Trách

Đã thôi không nói một lời
Thì đừng trái gió trở trời với nhau
Đã thôi không nói nửa câu
Cớ sao lại trách sông sâu khó dò

Qua sông dẫu phải lụy đò
Hồn ta vẫn kiếp tò vò nhện ơi

P.H

Thảo luận cho bài: "Trách"