Trại Áo Lam

Tác giả:

Ta đoàn Áo Lam tiến bước lên đường
Nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương

Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui

Đem bao chí cường ngợi ca Đạo Thiêng

Nghe chim rừng hòa ca líu lo

Vang lời thanh cao ta reo hò

Đem bao nguồn vui sống yêu mến

Gieo vào nơi u tối lầm than

Thảo luận cho bài: "Trại Áo Lam"