Trai Làng Tôi

Tác giả:

Ơ, trai làng tôi ?

Ban ngày đứng ở chợ người
Nụ cười trên môi (à) lấm láp
Giọt mồ hôi rơi (à) lấm láp…

Ơ, trai làng tôi ?
Chiều về thở chẳng ra hơi
Chạng vạng trâu đi (à) tốn ngõ
Đêm nằm nghe chó sủa trăng…

Ơ … trăng trăng trăng trăng
trăng trăng trăng trăng
nhành hoa quấn quýt đưa hương thơm
Ôi chùm hoa bưởi … gai đong đưa

Ơ … mơ mơ mơ mơ
mơ mơ mơ mơ
Bờ sông nước cuốn xa xưa đâu ?
Đêm nằm trong tuổi…nhọc nhằn…làng tôi

Ơ … xanh xanh xanh xanh
Trời xanh… da trời xanh
Rêu xanh… da rêu xanh
Ai thương đất lấm láp
Đất tặng cho ngọt lành…

 

Thảo luận cho bài: "Trai Làng Tôi"